OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Kontaktujte nás: Psychiatria,sexuológia +421 910 124 723 / Neurochirurgia +421 911 549 623 | sediva.ambulancia@gmail.com, sedivy.ambulancia@gmail.com

  •              VZDELANIE
  •             1996  Lekárska fakulta UK Bratislava - všeobecné lekárstvo

             2003 špecializačná skúška - psychiatria 1.stupeň

             2006 špecializačná skúška - psychiatrická sexuológia

             2007 súdnoznalecká skúška (odbory psychiatria a sexuológia)

             2010 špecializačná skúška - psychiatria

             2016 špecializačná skúška - manažment a financovanie v zdravotníctve

             od  šk. r. 2016/2017 - Univerzita Karlova Praha, 1.Lekárska fakulta, 1.Psych. klinika - doktorantské štúdium

            ČLENSTVO

            Slovenská lekárka komora, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská psychiatrická spoločnosť

            Sexuologická sekcia Slov.psych.spoločnosti - podpredseda výboru 2018-2022

            Slovenská sexuologická spoločnosť  -  člen výboru od r. 2006

                                                                       -  podpredseda  výboru v obdobiach 2014-2018, 2018-2022

          KLINICKÁ PRAX

          2008-2018 Fakultná nemocnica Trnava, Psychiatrické oddelenie, primárka (článok)

          2007-2007 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov,

          vedúca úseku ochranných protitoxikomanických a protialkoholických liečení

                                                                                          1997-2007 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, sekundárna lekárka, od r.2003 zástupkyňa primára

                                                                                          1996-1997 Fakultná nemocnica Mickiewiczova ul., Bratislava, I. Dermatovenerologická klinika LF UK