MUDr. Ondrej Šedivý

Vzdelanie, členstvo a klinická prax

MUDr. Ondrej Šedivý – neurochirurg

Vzdelanie

1996 Lekárska fakulta UK Bratislava – všeobecné lekárstvo
2001 špecializačná skúška I. stupňa odbor všeobecná chirurgia
2007 špecializačná skúška II. stupňa odbor neurochirurgia
2018 špecializačná skúška – Zdravotnícky manažment a financovanie

Klinická prax

od r. 2010 Neurochirurgická klinika FN Nitra – primár
2006 – 2010 Neurochirurgická klinika FN Nitra – zástupca primára
1997- 2006 Neurochirurgická klinika FNsP Nové Zámky – sekundárny lekár
1996 -1997 Základná vojenská služba – útvarový lekár
1996 -1996 ARO FNsP Nové Zámky – sekundárny lekár

Členstvo

Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská neurologická spoločnosť
Slovenská neurochirurgická spoločnosť
Slovenská spondylochirurgická spoločnosť- člen výboru