Časté otázky

Beriete nových pacientov?

Áno, berieme.

Máte zmluvu so zdravotnou poisťovňou?

Naša ambulancia nemá zmluvy so žiadnou zdravotnou poisťovňou.

Budem za vyšetrenie platiť?

Áno, naše vyšetrenie je spoplatnené podľa cenníka.

Je na vyšetrenie nutný výmenný lístok od praktického lekára?

Nie, nepotrebujete ho.

Mám výmenný lístok. Je moje vyšetrenie hradené cestou zdravotnej poisťovne?

Nie. Naše zariadenie nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Ako sa objednať na termín k MUDr.Dane Šedivej?

1.Noví klienti sa na vstupné vyšetrenie objednávajú cez portál www.topdoktor.sk

2.Klienti, ktorí už u nás absolvovali vstupné vyšetrenie, sa na termín objednávajú cez email sediva.ambulancia@gmail.com, prípadne cez SMS na číslo 0910 124 723

Môžem sa objednať aj keď nemám 18 rokov?

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme klientom od 18 rokov.

Sexuologické vyšetrenie v indikovaných prípadoch aj osobám mladším ako 18 rokov, kedy je klient odoslaný k vyšetreniu iným špecialistom. Sexuologické vyšetrenie je realizované v prítomnosti zákonného zástupcu. Na vyšetrenie je potrebné priniesť výmenný lístok (doporučenie od odosielajúceho odborníka – detský psychiater, pediater, klinický psychológ). Vyšetrenie je spoplatnené podľa cenníka.

Môže byť počas vyšetrenia prítomná osoba podľa môjho výberu?

Samozrejme, Vaše rozhodnutie akceptujeme. Je v poriadku, ak prídete aj s dieťaťom v akomkoľvek veku.

Ak si neprajete, aby bola sprevádzajúca osoba prítomná počas vyšetrenia, môže na Vás počkať v oddelenej čakárni.

Vyšetrenie môže prebehnúť aj v modifikovanej verzii – časť s doprovodom a časť samostatne.

Ako môžem zrušiť termín?

1.Klienti, ktorí sa objednali cez topdoktor.sk riešia storno rezervácie výlučne cez túto platformu. V prípade nejasností kontaktujú emailovú adresu: info@topdoktor.sk

2.Ak sa klienti objednali osobne, emailom alebo SMS, majú možnosť zrušiť termín minimálne 24 hodín vopred. Ak klient zruší termín menej ako 24 hodín pred jeho konaním, bude mu účtovaných 50% z ceny vyšetrenia.

3. Ak klient termín nezruší a nedostaví sa naň, bude mu účtovaných 100% z ceny vyšetrenia.

Môžete mi predpísať lieky?

Áno ak sú potrebné, ale za lieky ale budete v lekárni platiť plnú sumu.

Ako si môžem objednať vystavenie receptu?

1. Recept bez kontroly si môže objednať iba klient, ktorý je vedený v našej ambulancii, jeho stav je stabilizovaný a bol na osobnej kontrole v dohodnutom termíne. Recept je nutné žiadať v dostatočnom predstihu, t.j. minimálne 14 dní pred minutím liekov.

2.Recept odosielame prvou triedou iba do vlastných rúk alebo po dohode sa klient osobne môže zastaviť v ambulancii.

3. Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka.

Vystavujete e-recept?

Nie, nevystavujeme (nemáme zmluvu so zdravotnými poisťovňami a vyšetrenie si celé platíte).

Venujete sa transrodovým osobám?

Áno, klientov sprevádzame procesom tranzície.

Som zdravotne postihnutý, máte bezbariérový prístup?

Áno, do našej ambulancie sa dostanete výťahom.

Mám akútny problém, máte prednostné termíny?

Áno, v prípade akútnych stavov nájdeme prednostný termín.

Robíte v ambulancii aj chirurgické zákroky?

Chirurgické zákroky nevykonávame.

Mám problém s platničkou, napravíte ma?

Platničky nenaprávame.

Poskytuje online vyšetrenie?

Online vyšetrenie poskytujeme klientom evidovaných v našej ambulancii vo výnimočných prípadoch.

Je možné platiť platobnou kartou?

Nie. Momentálne akceptujeme platbu len v hotovosti.

Pokiaľ si klient neželá platiť v hotovosti, môže nám to dopredu oznámiť. Následne mu bude odoslaná faktúra, ktorá musí byť uhradená 24 hodín pred termínom vyšetrenia.