Cenník

 • Psychiatrické vyšetrenie vstupné (50 min)
 • Psychiatrická kontrola (30 min)
 • Poradenstvo
 • Vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského preukazu
 • Psychiatrické vyšetrenie – posudzovanie zdravotného stavu pre opatrovateľskú službu, umiestnenie do zariadenia soc. služieb, spôsobilosti absolvovať kúpeľnú liečbu, invalidného dôchodku, preukaz ZŤP, finančné príspevky, kompenzačné pomôcky
 • Vystavenie receptu bez kontroly
 • Zaslanie receptu poštou na domácu adresu
 • Sexuologické vyšetrenie (50 min)
 • Sexuologická kontrola (30 min)
 • Sexuologické vyšetrenie páru vstupné (60 min)
 • Párová sexoterapia (45 min)
 • Neurochirurgické vyšetrenie, konzultácia (20-30 min)
 • Neurochirurgická kontrola
 • Vypracovanie písomnej dokumentácie – psychiatria, sexuológia, neurochirurgia
 • Cena vyšetrenia
 • 50  EUR
 • 30  EUR
 • 50  EUR
 • 100 EUR
 • .
  50  EUR
  .
  .
 • 5   EUR
 • 8   EUR
 • 60  EUR
 • 30 EUR
 • 90  EUR
 • 50  EUR
 • 50  EUR
 • 30 EUR
 • 50 EUR

Informácia

Všetky ceny sú konečné vrátane DPH a platia sa pri Vašej návšteve ambulancie.