Cenník

 • Prednostné psychiatrické/sexuologické vyšetrenie do 3 pracovných dní
 • Psychiatrické vyšetrenie vstupné cez Topdoktor.sk (60 min)
 • Psychiatrická kontrola (30/60 min)
 • Poradenstvo
 • Vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského preukazu
 • Psychiatrické vyšetrenie – posudzovanie zdravotného stavu pre opatrovateľskú službu, umiestnenie do zariadenia soc. služieb, spôsobilosti absolvovať kúpeľnú liečbu, invalidného dôchodku, preukaz ZŤP, finančné príspevky, kompenzačné pomôcky
 • Vystavenie receptu bez kontroly
 • Zaslanie receptu poštou na domácu adresu
 • Sexuologické vyšetrenie cez Topdoktor.sk (60 min)
 • Sexuologická kontrola (30/60 min)
 • Sexuologické vyšetrenie páru vstupné cez Topdoktor.sk (60 min)
 • Párová sexoterapia
 • Neurochirurgické vyšetrenie, konzultácia
 • Neurochirurgická kontrola
 • Vypracovanie písomnej dokumentácie – psychiatria, sexuológia, neurochirurgia
 • Cena vyšetrenia
 • 150 EUR
 • 110,99  EUR
 • 50 / 80  EUR
 • 100  EUR
 • 100 EUR
 • .
  50  EUR
  .
  .
 • 13   EUR
 • 15   EUR
 • 110,99  EUR
 • 50 / 80 EUR
 • 110,99  EUR
 • 100  EUR
 • 50  EUR
 • 30 EUR
 • 50 EUR

Informácia

Znalecký posudok v odboroch psychiatria a sexuológia- cena podľa rozsahu

Všetky ceny sú konečné vrátane DPH a platia sa pri Vašej návšteve ambulancie.

Cenník platný od 1.7.2023

Kontakt na objednanie

Kontakty
• PSYCH-MED, s.r.o.
Business centrum AQUAPOLIS, blok C, Piešťanská 3, 91701 Trnava
• sediva.ambulancia@gmail.com, sedivy.ambulancia@gmail.com
• Psychiatria, sexuológia +421 910 124 723 / Neurochirurgia +421 911 549 623

Podmienky storna / zrušenia termínu

1. Klienti, ktorí sa objednali cez topdoktor.sk riešia storno rezervácie výlučne cez túto platformu. V prípade nejasností kontaktujú emailovú adresu: info@topdoktor.sk
2. Ak sa klienti objednali osobne, emailom alebo SMS, majú možnosť zrušiť termín minimálne 24 hodín vopred. Ak klient zruší termín menej ako 24 hodín pred jeho konaním, bude mu účtovaných 50% z ceny vyšetrenia.
3. Ak klient termín nezruší a nedostaví sa naň, bude mu účtovaných 100% z ceny vyšetrenia.