Cenník

 • Prednostné psychiatrické/ sexuologické vyšetrenie do 72hodín
 • Psychiatrické vyšetrenie vstupné (50 min)
 • Psychiatrická kontrola (30 / 50 min)
 • Poradenstvo
 • Vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského preukazu
 • Psychiatrické vyšetrenie – posudzovanie zdravotného stavu pre opatrovateľskú službu, umiestnenie do zariadenia soc. služieb, spôsobilosti absolvovať kúpeľnú liečbu, invalidného dôchodku, preukaz ZŤP, finančné príspevky, kompenzačné pomôcky
 • Vystavenie receptu bez kontroly
 • Zaslanie receptu poštou na domácu adresu
 • Sexuologické vyšetrenie (50 min)
 • Sexuologická kontrola (30 min)
 • Sexuologické vyšetrenie páru vstupné (60 min)
 • Párová sexoterapia (45 min)
 • Neurochirurgické vyšetrenie, konzultácia (20-30 min)
 • Neurochirurgická kontrola
 • Vypracovanie písomnej dokumentácie – psychiatria, sexuológia, neurochirurgia
 • Cena vyšetrenia
 • 150 EUR
 • 80  EUR
 • 50 / 80  EUR
 • 80  EUR
 • 100 EUR
 • .
  50  EUR
  .
  .
 • 13   EUR
 • 15   EUR
 • 80  EUR
 • 50 EUR
 • 100  EUR
 • 80  EUR
 • 50  EUR
 • 30 EUR
 • 50 EUR

Informácia

Znalecký posudok v odboroch psychiatria a sexuológia- cena podľa rozsahu

Všetky ceny sú konečné vrátane DPH a platia sa pri Vašej návšteve ambulancie.

Aktualizácia cenníka 7.2.2022

Kontakt na objednanie