Psychiatria

VyšetrenieDiagnostika a liečba duševných porúch:

 • úzkostné poruchy – panická porucha, fóbie, generalizovaná úzkostná porucha, OCD, atď.
 • afektívne poruchy – depresia, bipolárna afektívna poruchy, mánia
 • psychosomatické poruchy – telesné príznaky (bolesti hlavy, brucha, zvracanie, dušnosť, bolesti na hrudníku, atď.) pri opakovaných negatívnych záveroch špecialistov
 • psychoreaktívne poruchy – vzniknuté pôsobením stresoru po vyčerpaní adaptačnej kapacity organizmu
 • krízová intervencia
 • poruchy spánku, poruchy príjmu potravy
 • poruchy spojené s užívaním alkoholu a psychoaktívnych látok,
 • patologické hráčstvo
 • poruchy osobnosti
 • psychotické poruchy – schizofrénia, schizoafektívna porucha, trvalé poruchy s bludmi
 • duševné poruchy vo vyššom veku – demencie, organické poruchy
 • forenzná psychiatria
Psychiatria a Sexuológia Psych-med s.r.o. Trnava

OčakávanieAko prebieha vyšetrenie

Na vyšetrení sa porozprávame o Vašich ťažkostiach, príp. si pozrieme relevantné nálezy ak ich máte a navrhneme ďalšie možnosti liečby v odbore psychiatria, príp. sexuológia.