MUDr. Dana Šedivá

Vzdelanie, členstvo a klinická prax

MUDr. Dana Šedivá – psychiatrička a sexuologička

Vzdelanie

1996 Lekárska fakulta UK Bratislava – všeobecné lekárstvo
2003 špecializačná skúška – psychiatria 1.stupeň
2006 špecializačná skúška – psychiatrická sexuológia
2007 súdnoznalecká skúška (odbory psychiatria a sexuológia)
2010 špecializačná skúška – psychiatria
2016 špecializačná skúška – manažment a financovanie v zdravotníctve

Klinická prax

2008-2018 Fakultná nemocnica Trnava, Psychiatrické oddelenie, primárka (článok Novinky z radnice)
2007-2007 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov, vedúca úseku ochranných protitoxikomanických a protialkoholických liečení
1997-2007 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, sekundárna lekárka, od r.2003 zástupkyňa primára
1996-1997 Fakultná nemocnica Mickiewiczova ul., Bratislava, I. Dermatovenerologická klinika LF UK

Členstvo

Slovenská lekárka komora, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská psychiatrická spoločnosť
Sexuologická sekcia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti – podpredseda výboru 2018-2022
Slovenská sexuologická spoločnosť
– člen výboru od r. 2006
– podpredseda výboru v obdobiach 2014-2018, 2018-2022, 2022-2026