Dôležité upozornenia

Prečítajte si prosím tieto upozornenia, aby Vaše vyšetrenie prebehlo bezproblémovo

  1. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme výlučne objednaným klientom.
  2. Klientov, ktorí sa dostavia bez objednania, nie je možné ihneď vybaviť.
  3. Našim klientom poskytujeme SMS alebo emailovú podporu aj počas víkendov, sviatkov a dovolenky.
  4. Prostredníctvom emailu, telefonicky alebo SMS sa nevyjadrujeme k zdravotnej starostlivosti poskytovanej inými odborníkmi.
  5. Ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami, informácie sú dôverné a nie sú dostupné tretím osobám.
  6. Príbuzných, partnerov a priateľov klientov nie je možné informovať o zdravotnom stave bez písomného súhlasu poskytnutého v ambulancii, prípadne overeného notárom.
  7. Prosíme klientov, aby kontaktovali tú ambulanciu, ktorú chcú navštíviť. Neurochirurgická a psychiatricko-sexuologická ambulancia majú oddelené kalendáre a objednávací systém.
  8. Počas pracovnej doby sa venujeme klientom, preto nie je možné odpovedať na telefonáty. Prosíme, aby ste nás kontaktovali cez email sediva.ambulancia@gmail.com alebo SMS na číslo 0910 124 723